Bel ons kantoor in Den Haag: 070 399 42 41 of Rotterdam: 010 820 95 70

CO2-Uitstoot fors gedaald

Nieuws

Laatste nieuws

CO2-Uitstoot UTS fors gedaald in afgelopen jaren

Sinds UTS Nederland haar milieueffecten in kaart brengt (2008), hebben de UTS-vestigingen gezamenlijk hun CO2-uitstoot met 75% weten te verlagen. Dit blijkt uit het laatste door CFP (Corporate Facility Partners) opgemaakte CO2-jaarverslag 2015-2016.

‘Dit is natuurlijk een geweldige prestatie. Ik ben dan ook uitermate trots op de UTS-vestigingen dat wij dit gezamenlijk hebben gerealiseerd. Een teken dat ons MVO-beleid organisatiebreed wordt gedragen’, zegt Cock van der Hulst, directeur van UTS Nederland.

Slim verhuizen

Vervoer vertegenwoordigt het grootste deel van de CO2-uitstoot van UTS. Dit hangt nauw samen met de bedrijfsactiviteiten. UTS Van der Geest Verhuizingen participeert in projecten die CO2-uitstoot reduceren en biedt CO2-neutraal verhuizen aan. Richard van der Geest, directeur: ‘Hierbij beperken we bijvoorbeeld de verhuis- en transportbewegingen tot een minimum door een strakke verhuisplanning. Ook zetten we vrachtwagens in met schonere Euro-6 motoren. In de toekomst willen we steeds meer elektrische voertuigen gebruiken, zodat we de CO2 uitstoot verder kunnen verlagen.’

De doelstelling van UTS is dat er uiteindelijk meer CO2 wordt gereduceerd dan dat er bij UTS wordt uitgestoten. Dat kan worden gerealiseerd door CO2-compensatie. Dat wil zeggen, investeringen in de reductie van CO2-uitstoot bij anderen. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van schone kooktoestellen in derdewereldlanden ter vervanging van koken op houtvuur.

CO2-jaarverslag

Het CO2 jaarverslag van UTS is voor het achtste achtereenvolgende jaar opgesteld. Het jaarverslag is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard voor verantwoording en verslaggeving over de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven.

Klik hier voor het CO2-jaarverslag.

terug naar overzicht