Bel ons kantoor in Den Haag: 070 399 42 41 of Rotterdam: 010 820 95 70

Sociale onderneming

Het bedrijf

UTS Van der Geest verbindt

Wij zijn van mening dat sociaal ondernemen loont! Iedereen wil immers leven in een duurzame samenleving. Een samenleving waar we verantwoord, sociaal en duurzaam omgaan met mensen, maatschappij en milieu. Zo kunnen ook toekomstige generaties genieten van onze aardbol. Voor ons begint sociaal ondernemen met trots en zorg voor onze medewerkers. Daarnaast zetten we ons in voor verschillende sociale projecten. UTS Van der Geest Verhuizingen is erkend als maatschappelijk bewogen bedrijf en heeft het Keurmerk Sociale Onderneming.

Het keurmerk betekent dat UTS Van der Geest Verhuizingen zich maatschappelijk verantwoord inzet volgens de MVO-norm ISO 26000. De keurmerkcommissie doet een aanvraag bij FIRA, het verificatie-bureau dat MVO-prestaties van bedrijven en instellingen audit. FIRA brengt dan een MVO-rapport uit aan de commissie, die op basis hiervan beoordeelt of het bedrijf aan de eisen voldoet.

Een rol in de samenleving
Wij vinden dat bedrijven ook een rol hebben in het gezonder en duurzamer maken van de samenleving. Dat begint bij je eigen mensen. Wij zijn trots op de mensen die bij ons werken en handelen daar ook naar. En we vragen ook sociale inzet van hen. Wij werken veel voor (speciale) scholen en woonzorgcentra, dan heb je een bepaalde dienstverlenende instelling nodig. Maar we geven ook een vakopleiding aan jongeren en werken bijvoorbeeld samen met de Kringloop. Als wij oude meubels uit woningen halen, kunnen die opnieuw gestoffeerd worden en zo een nieuw leven krijgen. We blijven de medewerkers van de Kringloop, die voor 90% zijn doorgegroeid vanuit een re-integratiebaan, bovendien van klussen voorzien. Ook doen we mee met de Ooievaarsrun voor verstandelijk beperkten en werken we met social return. Als wij een opdracht doen voor een school, geven wij workshops over het vak van verhuizen of we sponsoren een goed doel.

Deelnemer convenant
UTS Van der Geest Verhuizingen is mede-ondertekenaar van het ‘Sociaal Convenant. Daarmee laten we zien dat we maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen serieus nemen. Dat doen we door zelf dat beleid te voeren en zo aan anderen het goede voorbeeld te geven. Met name de mens in dit beleid bieden we gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt. Via onze voorbeeldfunctie willen we bedrijven een extra prikkel geven voor innovatie en de ontwikkeling van sociaal en duurzaam inkopen.

Ondernemen is meer
Ondernemen is meer dan winst maken, vinden wij. We vinden het belangrijk dat ook volgende generaties prettig kunnen leven en werken. Deze gedachte is diep geworteld in onze bedrijfsvoering en in de dagelijkse praktijk. Als bedrijf in de transportsector kunnen en willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu. We gebruiken milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen, beperken onze verhuis- en transportbewegingen tot een minimum door een strakke verhuisplanning en vervangen oudere vervoersmiddelen door zero-emissie vervoersmiddelen. Zo bekijken we steeds hoe we kunnen acteren op het raakvlak van ondernemen en milieuvriendelijk en sociaal bezig zijn.

Kiest u ook voor een bedrijf met een sociaal keurmerk? Neem contact met ons op!

Wat zeggen onze relaties?
‘Ik merk echt betrokkenheid bij het verhuisproject, dat vind ik belangrijk voor onze school’, aldus Alphons den Heijer, rector van het Christelijk lyceum Zandvliet.

‘De leerlingen vonden de workshop ‘Verhuizen’ fantastisch’, aldus Speciaal Onderwijs-school De Piramide.

‘De verhuisdirigentes nemen onze bewoners, maar ook ons als medewerkers veel zorgen uit handen’, vindt Clarine van Wessem, Locatiemanager Florence.

Voorbeeld sociaal project
UTS Van der Geest Verhuizingen doet als sociale onderneming mee aan allerlei projecten, zoals de Ooievaarsrun. Een toertocht waarbij verstandelijk beperkten in vrachtwagens meerijden en een mooie tocht maken.

logo-kso-2021.jpg
Wilt u een bedrijf met het keurmerk Sociale Onderneming?

keurmerk-sociale-onderneming-behaald-10-nl.jpg

keurmerk-sociale-onderneming-behaald-20.jpg

keurmerk-sociale-onderneming-behaald-30.jpg