Bel ons kantoor in Den Haag: 070 399 42 41 of Rotterdam: 010 820 95 70

Verzekering / Algemene voorwaarden

Particuliere verhuizing

Drie belangrijke garanties

UTS Van der Geest Verhuizingen is aangesloten bij Erkende Verhuizers. Dat biedt u een aantal belangrijke zekerheden. Het Garantiecertificaat is hiermee namelijk van toepassing op uw verhuizing en biedt u onderstaande drie garanties.

    • Uitgebreide verhuisverzekering: de Erkende Verhuizer laat uw inboedel tijdens het verhuizen verzekeren tot een bedrag van € 100.000, op basis van nieuwwaarde. Het Garantiecertificaat geldt tevens als verzekeringspolis. De verzekeringsvoorwaarden kunt u nalezen in de Algemene Voorwaarden 2015 en het Addendum 2024
    • Verhuisgarantie: wanneer uw Erkende Verhuizer failliet gaat of in surseance van betaling verkeert, wordt uw verhuizing door een andere Erkende Verhuizer uitgevoerd. Gevolgschade is uitgesloten.
    • Aanbetalingsgarantie: deze garantie op uw verhuizing biedt u de zekerheid dat uw aanbetaling tot maximaal 25 procent van de overeengekomen verhuisprijs is gegarandeerd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers, indien u de verhuizing alsnog door een andere Erkende Verhuizer laat uitvoeren. De garantie is alleen van toepassing indien - net als bij de verhuisgarantie - sprake is van een faillissement of surseance van betaling van de Erkende Verhuizer. Dit met een maximum van € 1.000,-.

Deze garanties worden alleen geboden door de Erkende Verhuizer. Om van deze garanties gebruik te maken, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij vertellen u er graag meer over!