Bel ons kantoor in Den Haag: 070 399 42 41 of Rotterdam: 010 820 95 70

ISO / MVO / Milieubeleid

Het bedrijf

CO2-neutraal verhuizen

Ondernemen is meer dan winst maken. Wij hechten veel waarde aan onze omgeving. We vinden het belangrijk dat ook volgende generaties prettig kunnen leven en werken. Deze gedachte is diep geworteld in onze bedrijfsvoering en in de dagelijkse praktijk.

Op weg naar een circulaire en inclusieve economie

Als bedrijf in de transportsector kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu. UTS Van der Geest wil meer doen dan alleen maar voldoen aan de wetten en regels. Daarom zijn we in het bezit van het ISO 14001-certificaat, een internationaal erkende norm voor het opzetten van milieumanagementsystemen. Zo beheersen we onze milieurisico’s en kunnen we onze milieuprestaties steeds verder verbeteren.

Sinds 2021 zijn wij gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland, dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. In 2023 willen we level 4 op de ladder behalen.

De invulling van onze missie ‘UTS is uw partner op weg naar een circulaire en inclusieve economie’ krijgt zo steeds meer gestalte. Ten opzichte van ons basisjaar 2007 hebben we als samenwerkingsverband UTS nu een CO2-reductie bereikt van 77%!

Hoe we dat hebben gedaan? We gebruiken milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen,beperken onze verhuis- en transportbewegingen tot een minimum door een strakke verhuisplanning en vervangen oudere vervoersmiddelen door zero-emissie vervoersmiddelen. Vanaf 2025 willen we volledig emissieloos de stad in rijden.
Tot die tijd compenseren we onze onvermijdbare CO2-uitstoot door te investeren in hoogwaardige klimaatprojecten via GroenBalans.

2007-2021, totale CO2-uitstoot 77% gedaald

Grafiek afkomstig uit het UTS Duurzaamheidsverslag 2021

Veilig en gezond werken

UTS Van der Geest is OHSAS 18001-gecertificeerd. Dit certificeringsschema stelt eisen vast voor een goed arbomanagementsysteem. Dit systeem borgt de identificatie en evaluatie van gevaren en risico’s van onze werkzaamheden via een plan-do-check-act cyclus (PDCA). Zo kunnen we adequate preventiemaatregelen nemen. We moeten immers zuinig zijn op onze mensen.

Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 beoordeelt of onze organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van klanten, de relevante wet- en regelgeving in ons werkgebied en de eisen van onze organisatie zelf. Kort samengevat staat het ISO 9001 certificaat voor: ‘Zeg wat je doet, doe wat je zegt, en bewijs het.’ Dat doen we: we zijn ISO 9001 gecertificeerd en daar zijn we trots op.

Veiligheid, gezondheid en milieu voor aannemers

Al onze medewerkers moeten kennis hebben van veilig werken en veilig gedrag. Daarom gebruiken we de VCA (VGM Checklist Aannemers). Met het VCA bedrijfscertificaat laten we zien dat ons bedrijf objectief en structureel getoetst wordt op kritische punten zoals veiligheid, gezondheid en milieubewust werken. VCA brengt de aanpak van praktische veiligheidsaspecten- en risico’s onder in een certificeerbare norm.

logo-kso-2021.jpg

Keurmerk Sociale Onderneming

Sociaal ondernemen loont. Dat is onze overtuiging. Daarom hebben we ook het Keurmerk Sociale Onderneming. Het keurmerk betekent dat UTS Van der Geest Verhuizingen zich maatschappelijk verantwoord inzet volgens de MVO-norm ISO 26000. Meer info: https://www.utsvandergeest.nl/het-bedrijf/sociale-onderneming