Bel ons kantoor in Den Haag: 070 399 42 41 of Rotterdam: 010 820 95 70

Prinsjesdag: wat verandert er op de huizenmarkt?

Nieuws

Laatste nieuws

Deze week presenteerde het kabinet de plannen voor het jaar 2020. Er verandert weer een groot aantal zaken. Wij zijn vooral benieuwd hoe de huizenmarkt zich ontwikkelt.

Hieronder een korte samenvatting van de vooruitzichten.

Extra geld voor huizenbouw

Het kabinet wil af van de krapte op de woningmarkt en trekt daar 2 miljard euro voor uit. Jaarlijks moeten er 75.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Gemeenten krijgen mogelijk subsidies voor woningbouw.

Starters en doorstromers

Ook tonen de kabinetsplannen aan dat starters eindelijk op de Haagse radar staan. Zo staan betaalbare woningen in de planning. Verder pakt het kabinet ‘scheefwonen’ aan, zodat mensen met een hoog inkomen niet in een sociale huurwoning blijven zitten. Door te bouwen voor de middeninkomens krijgen deze ‘scheefwoners’ de gelegenheid te verhuizen naar een betaalbare andere woning.

Koopkracht stijgt voor middeninkomens

Vooral groepen met een modaal inkomen of meer zien hun koopkracht stijgen. Vanaf een bruto jaarsalaris van 35.000 euro of meer stijgt de koopkracht met 2 procent of meer. Zit je in de inkomensgroep tot 22.000 euro? Dan wordt er een koopkrachtstijging van 1,4 procent verwacht.

Deze cijfers komen van het Centraal Planbureau en zijn gebaseerd op verwachtingen. Voor onze als verhuisbedrijf zijn deze plannen goed nieuws. Gaat u binnenkort verhuizen naar een nieuw huis? En moet er nog veel geregeld worden? Neem contact met ons op via 070 399 42 41 of mail naar info@utsvandergeest.nl voor meer informatie.

prinsjesdag-180919.jpg

terug naar overzicht